NASZ SERWIS

Działając Na Rynku Od 1997 Roku Zdobyliśmy Duże Doświadczenie W Zakresie Dostarczanych Przez Nas Usług. Naprawy Wyważarek Oraz Montażownic Można Wykonać Zarówno U Nas W Warsztacie Lub Na Miejscu W Warsztacie Klienta


Fachowa wiedza, rzetelność i doświadczenie naszych pracowników gwarantują klientom otrzymanie usług na najwyższym poziome. Jakość zawsze była i jest celem Mirmar. Jako usługodawca staramy się nieustannie o polepszenie jakości naszego serwisu. Profesjonalne podejście do klienta – dbałość o jakość wykonywanych usług to cele naszej firmy które wdrażamy od 1997

ZGŁOSZENIE NAPRAWY

Regulamin świadczenia usług serwisowych

przez MIRMAR Mirosław Laskowski, ul. Jana III Sobieskiego 9, 66-440 Skwierzyna
1. Niniejszy regulamin precyzuje uprawnienia i obowiązki stron umowy świadczenia usług serwisowych, zwanej dalej Umową.
2. Stronami Umowy w myśl regulaminu są:
• „MIRMAR Mirosław Laskowski”, zwany dalej Serwisem,
• Każdy, zwany dalej Zgłaszającym, kto nadeśle drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia, zamieszczony na stronie www.mirmar.net.pl w dziale „SERWIS”, zwany dalej Zgłoszeniem.
3. Regulamin ma zastosowanie w przypadku ZGŁOSZEŃ: napraw gwarancyjnych, pogwarancyjnych, w oparciu o przedłużoną gwarancję oraz w serwisie zewnętrznym.
4. Akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem koniecznym do przyjęcia i rozpatrzenia Zgłoszenia przez Serwis.
5. Akceptacja regulaminu odbywa się poprzez zaznaczenie właściwego pola w Zgłoszeniu, po której zostaje ono przesłane do Serwisu. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwia przesłanie Zgłoszenia.
6. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą wypełnienia łącznie warunków, o których mowa w pkt. 4 i 5 oraz akceptacji przez Zgłaszającego warunków niniejszego regulaminu.
7. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają praw i obowiązków Nabywcy/Użytkownika oraz Gwaranta, określonych w „Karcie Gwarancyjnej” lub „Umowy o świadczenie usług serwisowych”.
8. Zgłaszający upoważnia Serwis, do wystawienia faktury VAT za wykonane czynności dodatkowe, gdy zakres zgłoszenia wykracza poza zakres napraw i uprawnienia użytkownika wynikające z „Karty Gwarancyjnej” lub „Umowy o świadczenie usług serwisowych”.
9. Zgłaszający upoważnia Serwis, do wystawienia faktury VAT za wykonane czynności w ramach serwisu pogwarancyjnego i zewnętrznego, po uprzedniej akceptacji kosztorysu naprawy.
10. Koszt dojazdu obliczany jest każdorazowo w przypadku wizyty w siedzibie Zgłaszającego lub miejscu użytkowania urządzenia, z wyłączeniem napraw w ramach uprawnień wynikających z „Karty gwarancyjnej”.
11. Koszt dojazdu wynosi 2 zł brutto za kilometr (z siedziby Serwisu do Zgłaszającego i z powrotem). Najczęściej staramy się wykonywać wyjazdy połączone do kilku klientów. Ryczałt uzależniony od aktualnych cen paliw. 
12. Terminy realizacji powierzonych zleceń są ustalane telefonicznie
13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2019r. poprzez zawieszenia na stronie www. mirmar.net.pl, w dziale „serwis”.
14. ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez „MIRMAR Mirosław Laskowski z siedzibą w 66-440 Skwierzyna przy ul. Jana III Sobieskiego 9 w celach związanych z realizacją zgłoszenia, udzielaniem odpowiedzi na zgłoszenie, przygotowaniem i przesłaniem oferty handlowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania i realizacji zgłoszenia. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także ich usunięcia”.
15. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.

Potrzebujesz pomocy ? Masz Pytanie Serwisowe ? Zadzwoń !

Opinie o naszym Serwisie

Najlepszymi rekomendacjami o jakości naszych usług są opinie naszych klientów. Od 1997 r. wsłuchujemy się w ich głosy. 

Bardzo profesjonalne podejście do klienta. Jakość usługi oraz terminowość na wysokim poziomie. Polecam firmę Mirmar.
Maciej M.
Klinet
Nie mam żadnych zastrzeżeń. Naprawa wykonana terminowo i co najważniejsze na najwyższym poziomie !
Jestem zadowolony i polecam
Remigiusz R
Klient
BIURO OBSŁUGI KLIENTA