Rury i rurki ze stali E470

OCHRONA POWIERZCHNI:
Czy standardowych rurek części walcowania wstępnego z ochronną
Zewnętrzne tymczasowy.
Certyfikaty:
Wszystkie dostawy dołączyć odpowiednie dectw certyfi pochodzenia
mając analizy chemiczne i badania mechaniczne.
(EN 10204 / 3.1B DIN 50049 / 3.1b).
TOLERANCJA:
Jak Norma A.P.I. i ASTM.
ZNAKI Rury i rurki ze stali E470
Standardowe API w następujący sposób:
Do rur o średnicy 48,3 mm na płycie stosuje się do każda wiązka, dla rur o średnicy 60,3 mm z farbą na zewnętrzne gatunki powierzchni pokazujące:
Monogram API
Znak towarowy
– Wymiary
Waga na piechotę lub na m (średnica 114,3 mm)
Gatunek stali
– Proces wytwarzania.